Fotografia opublikowana w książce Wacława Tokarza „Legiony na polu walki : działania pierwszego pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w sierpniu i wrześniu 1914 roku ; relacye uczestników”.  Praca została wydana w 1916 roku w Piotrkowie w Druk. Państwowej.