Litografia wydana przed 1925 rokiem w Warszawie nakładem Hieronima Wildera w zakład W. Główczewskiego.