Litografia wydana w Warszawie przez firmę A. Dzwonkowskiego w latach 1859-1900.