Fotografia ilustracji z około 1860 roku wydana w Warszawie przez Józefa Kaufmanna.