Litografia według wzoru Luisa Letronne`a, wydana po 1822 roku we Wrocławiu przez Antoniego Fietta, wydrukowana przez W. Steinmetza.