Grafika  wykonan przed 1819 roku, opublikowana w pracy Małgorzaty Karpińskiej "Senatorowie, posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego".  Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.