Tadeusz Pietkiewicz (w środku, 1911 r.) z ojcem Zygmuntem i bratem Jerzym.