Fotografia zamieszczona w 1939 roku w "Polskim Przeglądzie Chrirurgicznym", T.18, z. 2-3, przed s. 101.