Fotografia wykonana w latach 1926-1928 przez Witolda Pikiela.