Tadeusz Piskor - generał, po wyjściu z obozu jenieckiego. (Czesław Datka,  kwiecień 1945 r.)