Fotografia sytuacyjna wykonana w latach 1932-1939.