Tadeusz Przypkowski: "Modlitwa w Ogrójcu" z tryptyku kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy