Fotografia wykonana przed 1917 roku, opublikowana w książce A. Rostworowskiego "Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia Kresowe", wydanej w 2001 roku w Warszawie. (s. 504)

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.