Pocztówka wydana około 1920 roku we Lwowie nakładem Komitetu Tadeusza Rutowskiego w drukarnii W.A. Szyjkowskiego.