Tadeusz Rybkowski "Przewóz na Dniestrze" (reprodukcja)