Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1926-1928.