Fotografia opublikowana w 1931 roku w gazecie "Legjon", nr 1-2, s. 31.