Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w Demokratycznej Republice Konga w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 37 z serii "L'Afrique qui disparaît".