Drzeworyt opublikowany w książce Tadeusza Cieślewskiego "Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego drzeworytu w Polsce" wydanej w  1934 roku w Warszawie przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt".  (s. 54)