Fotografia Konrada Brandla z 1894 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.