Rycina zamieszczona w książce Róży Sobańskiej "Pamiętnik rodziny Łubieńskich"  wydanej w 1851 roku w Warszawie przez Stanisława Strąbskiego w nakładzie kilkunastu egzemplarzy (dla rodziny). Ilustracja po str. 270.