Akwaforta z 1876 roku opublikowana w dwutygodniku illustrowanym "Świat".