Teodor Spiczakow - ichtiolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Fotografia portretowa.