Litografia opublikowana w latach 1820-1829 w Paryżu przez Blaisota w Lith. de Ducarme.