Ilustracje z książki Kazimierza Bartoszewicza "Muza margrabiego", wydanej w Warszawie w 1914 roku.