Tomasz Siemiradzki ""Bierz i czytaj": dla uświadomienia ludu polskiego na wychodźtwie [!] w St. Zj." (strona tytułowa)