Grupa literatów przybyłych na Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich. Widoczni od lewej: Stefan Krzywoszewski, Kazimierz Wierzyński (stoi), Czesław Jankowski, Wacław Sieroszewski, Juliusz Kaden-Bandrowski (stoi), Kornel Makuszyński, Wacław Grubiński, Julian Ejsmond (stoi).