Wręczenie dyplomów członków honorowych: (od lewej) Wacław Sieroszewski, Jan Lorentowicz, Ferdynand Ossendowski i Kornel Makuszyński.