Książka wydana w 1885 roku we Lwowie przez Wilhelma J. FR. Hoscheka.