Odbitka fotografii z 1896 roku wykonanej przez Ignacego Kriegera.