Ilustracja z książki Jana Tadeusz Lubomirskiego  "Adam Kisiel : wojewoda kijowski", wydanej w 1905 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.