Trumna z ciałem Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda.