Strona tytułowa książki wydanej w 1905 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.