Projekt witraża wykonany temperą i akwarelą z 1909 roku.