Projekt witraża wykoany temperą i akwarelą z 1909 roku.