Kompozycja graficzna Andrzeja Zajkowskiego z portretem Stanisława Monuszki według wzoru Michała Elwiro Andriollego opublikowana w 1885 roku.