Nabożeństwo żałobne w kościele św. Krzyża. Widoczni m.in. minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, wicemarszałek sejmu Jerzy Barański, wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, Stefan Hubicki, wiceprezydent m.st. Warszawy Jan Pohoski.