Prezes Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP senator Wojciech Gołuchowski podczas przemówienia na tle samochodu strażackiego.