Oddział "Orląt" Związku Strzeleckiego defiluje przed gen. Oswaldem Frankiem, wojewodą Rogerem Raczyńskim i prezesem okręgu poznańskiego prof. Tadeuszem Kurkiewiczem (z przodu od prawej).