Strona tytułowa książki wydanej w 1915 roku w Wiedniu przed "Wiedeński Kuryer Polski".