Listy francuskie Zygmunta Krasińskiego i Henry`ego Reeve`a  wydane w Paryżu w 1902 roku.