Ilustracja z pracy "Oskara Kolberga Przemyskie : zarys etnograficzny", wydanej w Krakowie w 1891 roku.