Rysunek z około 1904 roku. Ilustracja do "Baśni z tysiąca i jednej nocy".