Uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Odo Bujwid (z brodą), prezydent RP Ignacy Mościcki, Aleksandra Piłsudska, generał Tadeusz Kasprzycki, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski (w okularach), biskup polowy ksiądz Józef Gawlina (na pierwszym planie z prawej, ze szpadlem), metropolita wileński, ks. arcybiskup Romulad Jałbrzykowski (na prawo za ministrem Świętosławskim), ks. prałat Jan Humpola (na prawo za prezydentem Mościckim), zastępca Szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, ppłk Stefan Czerwiński (w głębi, na prawo za Aleksandrą Piłsudską), dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii, kpt. Jan Huber (na prawo od ministra Świętosławskiego).