Marszałek Edward Śmigły-Rydz (2. z prawej) w asyście kierownika wydziału zagranicznego ZHP Henryka Kapiszewskiego (1. z prawej) i oficerów przechodzi przed frontem harcerzy. Na prawo za marszałkiem idzie jego adiutan rotmistrz Edward Mańkowski.