Stoją od lewej: były wojewoda warszawski Władysław Sołtan, artysta malarz Kazimierz Lasocki, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (4. z lewej), kardynał Aleksander Kakowski, prezes Towarszystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (7. z lewej), artysta malarz Tadeusz Pruszkowski (8. z lewej), dr Bolesław Gutowski (3. z prawej) i inni.