Widoczni od lewej: aktorka Mira Zimińska, poeta Jan Lechoń, Henryk Stebelski, śpiewaczka pochodzenia polskiego Hanna Mac Cormick-Walska, Halina Szmolc-Fietelberg, literat Tadeusz Boy-Żeleński, poeta Kazimierz Wierzyński, poeta Julian Tuwim i aktorka Janina Wilczówna.