Fotografia grupowa uczestników spotkania. Widoczni m.in.: żona attache prasowego Poselstwa RP w Jugosławii Ksawerego Glinki, Ina Glinczyna, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Jugosławii Wacław Babiński, śpiewaczka Ewa Bandrowska-Turska (siedzą od lewej), stoją: pracownik poselstwa Stanisław Schiffmiller (1. z lewej), attache prasowy Poselstwa RP w Jugosławii Ksawery Glinka (3. z lewej), śpiewak A. Wroński, kompozytor Miloje Milojević (5. z prawej), dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz (4. z prawej).