Główny gość uczty Święty Cesarz Rzymski i król Czech Karol IV był mężem wnuczki króla Polski Kazimierza III Wielkiego, Elżbiety.  Jak podaje Polski Słownik Biograficzny: "Wspaniały ślub obojga odbył się 31 V 1363 w Krakowie w czasie zjazdu królów Ludwika W., Waldemara duńskiego i Piotra, króla Cypru, oraz wielu książąt. Po raz pierwszy na zamku wawelskim gościli wspólnie najpotężniejsi monarchowie środkowej Europy, których zjazd miał i cel polityczny: zakończenie długotrwałych antagonizmów czesko-niemiecko-wę- gierskich i uporządkowanie spraw Europy środkowej pod patronatem króla polskiego. " (PSB, T. VI, s. 262-263).

Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou. (tablica między stronami  98 i 99).