Widoczni od lewej: marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, szef Kancelarii Cywilnej prezydenta RP Bronisław Hełczyński, prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Janusz Jędrzejewicz, marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski.